Ceiba
Jeśli chcesz oglądać tęczę, musisz dzielnie znieść deszcz.
chińskie przysłowie

O nas

W skład naszego zespołu wchodzą:
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:501 671 810Napisz do mnie: anna.hermann@poczta.fm

Anna Hermann

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Kim jestem

Jestem absolwentką psychologii w ramach dwóch specjalności: klinicznej i pracy, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w nurcie poznawczo-behawioralnym (ukończyłam czteroletnią szkołę terapii poznawczo-behawioralnej prowadzoną przez CTPB w Warszawie i Oxford Cognitive Therapy Centre). Obecnie jestem w trakcie certyfikacji a moja praca poddawana jest stałej superwizji. W CTPB ukończyłam również cykl szkoleń z terapii schematu J.E. Younga

Moje doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako psycholog szkolny. Pracowałam także jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia oraz w Centrum Zaburzeń Odżywiania. Wiedzę z zakresu zaburzeń odżywiania poszerzyłam na konferencjach naukowych i szkoleniach (m.in. „Anoreksja i bulimia psychiczna – w sieci pułapek” zorganizowanym przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii). Praktykę kliniczną odbyłam na Oddziale Dziennym w Poznaniu, gdzie rozwinęłam warsztat diagnostyczny i terapeutyczny.

Komu pomagam

Oferuję pomoc osobom, które mają problemy w relacjach z innymi ludźmi, np. w związku, w pracy, w rodzinie, osobom, które nie potrafią sobie poradzić z kryzysem i zmianami, nie radzą sobie ze stresem i emocjami, odczuwają nadmierny lęk, złość lub przygnębienie, nie odnajdują sensu życia.

Mogę pomóc w problemach, gdy:

 • odczuwasz lęk, który dezorganizuje Twoje życie,
 • czujesz dużo złości, którą lokujesz w sobie,
 • nie jesteś zadowolony z siebie, a Twoja samoocena jest zaniżona,
 • nadmiernie koncentrujesz się na tym, co jesz i ile jesz,
 • uzależniłeś się, np. od hazardu, alkoholu, nikotyny,
 • brakuje Ci asertywności i umiejętności komunikacyjnych,
 • masz trudności z nawiązywaniem kontaktów z płcią przeciwną,
 • nie radzisz sobie z dzieckiem bądź niepokoi Cię jego zachowanie.
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:601 929 864Napisz do mnie: daina.kolbuszewska@gmail.com

Daina Kolbuszewska

Psychoterapeuta Gestalt

Kim jestem

Jestem psychoterapeutką certyfikowaną przez European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt), ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie.

Jestem też absolwentką psychologii klinicznej i muzykologii na poznańskim uniwersytecie.

Mam uprawnienia mediatora nadane przez Polskie Centrum Mediacji.

Stale rozwijam swoje kompetencje, uczestnicząc w treningach i warsztatach doświadczonych psychoterapeutów Gestalt (m.in. u P. Schulthessa, D. van Baalena, G. Klarena, D. Kavaiou, H. Kennedy) i na warsztatach pracy z ciałem.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Każdy z nas ma swój sposób odczuwania i wyrażania siebie, rozumienia siebie i innych, każdy ma swoją historię. Praca psychoterapeuty – podążanie za Klientem w jego poszukiwaniach większej satysfakcji z życia i roziązywaniu trduności – jest dla mnie pasjonująca.

Doświadczenie

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz z dorosłymi (gabinet własny, współpraca z Fundacją „Dziecko w Centrum”, „Centrum Progres” – dla osób po kryzysach, staż w Klinice Psychiatrii Szpitala Klinicznego w Poznaniu, na Oddziale Psychiatrii w Ostrowie Wielkopolskim, Kościanie i Siekowie). Systematycznie superwizuję swoją pracę u superwizorów akredytowanych przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt.

Komu pomagam

To, że tu jesteś, jest już pierwszym krokiem do pozytywnych zmian w Twoim życiu.

Skontaktuj się ze mną, psychoterapia przeznaczona jest dla Ciebie jeżeli:

 • cierpisz z powodu obniżonego nastroju, braku motywacji lub dotknęła Cię depresja
 • doświadczasz kryzysów takich jak żałoba, utrata partnera, rozwód, zdrada w bliskich relacjach
 • czujesz brak satysfakcji z życia, zagubienie
 • nie możesz porozumieć się z partnerem, własnym dzieckiem, w miejscu pracy zawodowej
 • odczuwasz strach lub lęk w różnych sytuacjach
 • masz traumatyczne doświadczenia życiowe
 • mówisz sobie „przecież muszę, nie potrafię, nie wypada mi” zamiast „chcę, potrzebuję, pragnę”
 • albo chcesz zwiększyć swoją kreatywność.

W moim gabinecie zapewnię Ci profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną opartą na wiedzy, doświadczeniu zawodowym i osobistym (mam 51 lat), na szacunku dla Ciebie i dyskrecji. Pozwól sobie pomóc.

 

Co to jest Gestalt?

Terapia Gestalt jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, z różnych środowisk i w różnych sytuacjach życiowych. Gestalt ceni prawo do odmienności, oryginalność każdego człowieka.

​Postrzega człowieka jako całość. Dąży do harmonijnego połączenia emocji, myśli, ciała oraz kontaktów z innymi.

W terapii Gestalt ważna jest świadomość tego, co dzieje się z nami TU I TERAZ, tego, co doświadczamy. Pomaga ona uświadomić sobie mechanizmy, które zmuszają nas do powtarzania znanych zachowań, choć wywołują one cierpienie.

Pozwala na wypróbowanie nowych, twórczych i dobrych dla nas rozwiązań. Na eksperymentowanie, dzięki któremu więcej i głębiej możemy przeżywać.

W koncepcji terapii Gestalt zawiera się pojęcie osobistego rozwoju, poszerzenia potencjału danej osoby. Jej istotą jest sprzyjanie byciu kreatywnym.

​Gestalt – to wolność wyboru, doświadczanie całego bogactwa istnienia i relacji z innymi. To możliwość odnalezienia własnego, oryginalnego stylu życia.

 

Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:605 566 843Napisz do mnie: m.wiercioch@onet.pl

Magdalena Wiercioch

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Kim jestem

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna). Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Psychologia społeczna w praktyce oraz na kierunku Psychodietetyka.

Jest mi bliska Terapia akceptacji i zaangażowania, praktyka uważności.

W swojej pracy kieruję się zasadą, że skuteczność terapii w dużej mierze zależy od relacji opartej na poszanowaniu drugiej osoby, jej wartości, a także na empatycznym rozumieniu Drugiego – zarówno złożoności, jak i wyjątkowości jego przeżyć.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu.

Swoje umiejętności rozwijam biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Doświadczenia z zakresu pomocy i wsparcia osób doświadczających straty zdobywałam podczas szkolenia Fundacji „By dalej iść”.

Komu pomagam

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom, które:

 • przeżywają stresujące sytuacje życiowe,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji straty,
 • mają obniżony nastrój,
 • cierpią z powodu zaburzeń lękowych,
 • mają trudności wynikające z niskiego poczucia własnej wartości,
 • potrzebują wsparcia w zmianie nawyków żywieniowych (np. jedzą pod wpływem emocji),
 • pragną lepiej poznać siebie.
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:691 059 123Napisz do mnie: bpniewska@gmail.com

Barbara Pniewska

Psycholożka, pracuje indywidualnie oraz z grupami

Kim jestem

Jestem psycholożką z 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracuję z osobami w każdym wieku, wspieram różnorodność. Przestrzegam zasad kodeksu etyczno – zawodowego psychologa.

Jestem wyróżnioną absolwentką psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu. Ukończyłam Studium Umiejętności Pracy z Grupą oraz studia podyplomowe na kierunku: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w nurcie psychologii pozytywnej. Posiadam pełne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi w obszarze edukacji. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców” cz. I, II, III. Więcej informacji o mnie.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „KLUB”, a także współpracując z kilkoma organizacjami NGO przy realizacji projektów, głównie szkoleniowych, ale nie tylko. Ponadto mam doświadczenie w pracy na każdym etapie edukacji systemowej. Od kilku lat jestem związana z XII LO i przedszkolem im. Plastusia.

 

Komu pomagam

Moje główne obszary działania to poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, praca z grupami. Najczęściej zgłaszają się do mnie osoby dorosłe oraz młodzież 15+, a także rodzice dzieci w każdym wieku, którzy potrzebują konsultacji, wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami, aktualną sytuacją życiową.

Mogę pomóc, gdy:

 • potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi problemami
 • doświadczasz nadmiernego stresu
 • odczuwasz zagubienie
 • przeżywasz kryzys związany z wiekiem lub pełnioną rolą
 • cierpisz z powodu presji środowiska (rodzinnego, szkolnego, zawodowego)
 • chcesz zwiększyć swoją odporność psychiczną lub rozwinąć umiejętności społeczne
 • szukasz sposobów na nawiązanie bliższych, cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami
 • potrzebujesz motywacji do wprowadzenia zmian
 • chcesz lepiej rozumieć siebie i innych
 • czujesz, że jest coś o czym warto porozmawiać z psychologiem.
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:784 890 518Napisz do mnie: anna.laskowska789@gmail.com

Anna Laskowska-Wronarowicz

Psycholog

Kim jestem

Jestem psychologiem, kwalifikowanym do diagnozy i terapii neuropsychologicznej.  Z wyróżnieniem ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Kwalifikacje podyplomowe uzyskałam na studiach z zakresu Diagnozy i Terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Systematycznie rozwijam swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. W mojej pracy kieruję się standardami profesjonalizmu oraz zasadami etyki zawodowej.

 

Doświadczenie

Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. W toku studiów odbyłam praktyki w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Szpitalu Klinicznym im.dr. Józefa Babińskiego.

Obecnie pracuję w Szpitalnym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej BCZ w Piaskach. Głównym obszarem moich zainteresowań jest rehabilitacja funkcji poznawczych u osób z ogniskowym uszkodzeniem mózgu (m. in. po przebytych udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych) a także w przebiegu przewlekłych chorób układu nerwowego.

 

Komu pomagam

Prowadzę diagnozę funkcji poznawczych u osób dorosłych z ogniskowymi i uogólnionymi uszkodzeniami OUN oraz u osób z podejrzeniem zaburzeń funkcjonowania poznawczego. Dokonuję oceny dynamicznej w przebiegu chorób przewlekłych i neurodegeneracyjnych. Prowadzę rehabilitację funkcji poznawczych u osób z nabytym uszkodzeniem mózgu.

Skontaktuj się ze mną, jeżeli:

 • zostałeś/aś skierowany/a na wstępne lub kontrolne badanie funkcji poznawczych;
 • obserwujesz u siebie trudności w koncentracji uwagi, zapamiętywaniu nowych informacji, radzeniu sobie z zadaniami, które wcześniej nie sprawiały kłopotów;
 • potrzebujesz rehabilitacji funkcji poznawczych po przebytej hospitalizacji na oddziale neurologicznym;
 • doświadczasz kryzysu, związanego z utratą zdrowia;
 • jesteś bliskim lub opiekunem/nką osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych lub z przewlekłą chorobą układu nerwowego i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia.
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:-Napisz do mnie: -

Grażyna Gołuchowska

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Aktualnie przebywa na dłuższym urlopie.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij