Ceiba
Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób, w jaki je widzą.
Epiktet

O nas

W skład naszego zespołu wchodzą:
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:601 929 864Napisz do mnie: daina.kolbuszewska@gmail.com

Daina Kolbuszewska

Psychoterapeuta Gestalt

Kim jestem

Jestem psychoterapeutką certyfikowaną przez European Association for Gestalt Therapy (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt), ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie.

Jestem też absolwentką psychologii klinicznej i muzykologii na poznańskim uniwersytecie.

Mam uprawnienia mediatora nadane przez Polskie Centrum Mediacji.

Stale rozwijam swoje kompetencje, uczestnicząc w treningach i warsztatach doświadczonych psychoterapeutów Gestalt (m.in. u P. Schulthessa, D. van Baalena, G. Klarena, D. Kavaiou, H. Kennedy) i na warsztatach pracy z ciałem.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Każdy z nas ma swój sposób odczuwania i wyrażania siebie, rozumienia siebie i innych, każdy ma swoją historię. Praca psychoterapeuty – podążanie za Klientem w jego poszukiwaniach większej satysfakcji z życia i roziązywaniu trduności – jest dla mnie pasjonująca.

Doświadczenie

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz z dorosłymi (gabinet własny, współpraca z Fundacją „Dziecko w Centrum”, „Centrum Progres” – dla osób po kryzysach, staż w Klinice Psychiatrii Szpitala Klinicznego w Poznaniu, na Oddziale Psychiatrii w Ostrowie Wielkopolskim, Kościanie i Siekowie). Systematycznie superwizuję swoją pracę u superwizorów akredytowanych przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt.

Komu pomagam

To, że tu jesteś, jest już pierwszym krokiem do pozytywnych zmian w Twoim życiu.

Skontaktuj się ze mną, psychoterapia przeznaczona jest dla Ciebie jeżeli:

 • cierpisz z powodu obniżonego nastroju, braku motywacji lub dotknęła Cię depresja
 • doświadczasz kryzysów takich jak żałoba, utrata partnera, rozwód, zdrada w bliskich relacjach
 • czujesz brak satysfakcji z życia, zagubienie
 • nie możesz porozumieć się z partnerem, własnym dzieckiem, w miejscu pracy zawodowej
 • odczuwasz strach lub lęk w różnych sytuacjach
 • masz traumatyczne doświadczenia życiowe
 • mówisz sobie „przecież muszę, nie potrafię, nie wypada mi” zamiast „chcę, potrzebuję, pragnę”
 • albo chcesz zwiększyć swoją kreatywność.

W moim gabinecie zapewnię Ci profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną opartą na wiedzy, doświadczeniu zawodowym i osobistym (mam 51 lat), na szacunku dla Ciebie i dyskrecji. Pozwól sobie pomóc.

 

Co to jest Gestalt?

Terapia Gestalt jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, z różnych środowisk i w różnych sytuacjach życiowych. Gestalt ceni prawo do odmienności, oryginalność każdego człowieka.

​Postrzega człowieka jako całość. Dąży do harmonijnego połączenia emocji, myśli, ciała oraz kontaktów z innymi.

W terapii Gestalt ważna jest świadomość tego, co dzieje się z nami TU I TERAZ, tego, co doświadczamy. Pomaga ona uświadomić sobie mechanizmy, które zmuszają nas do powtarzania znanych zachowań, choć wywołują one cierpienie.

Pozwala na wypróbowanie nowych, twórczych i dobrych dla nas rozwiązań. Na eksperymentowanie, dzięki któremu więcej i głębiej możemy przeżywać.

W koncepcji terapii Gestalt zawiera się pojęcie osobistego rozwoju, poszerzenia potencjału danej osoby. Jej istotą jest sprzyjanie byciu kreatywnym.

​Gestalt – to wolność wyboru, doświadczanie całego bogactwa istnienia i relacji z innymi. To możliwość odnalezienia własnego, oryginalnego stylu życia.

 

Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:605 566 843Napisz do mnie: m.wiercioch@onet.pl

Magdalena Wiercioch

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Kim jestem

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna). Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Psychologia społeczna w praktyce oraz na kierunku Psychodietetyka.

Jest mi bliska Terapia akceptacji i zaangażowania, praktyka uważności.

W swojej pracy kieruję się zasadą, że skuteczność terapii w dużej mierze zależy od relacji opartej na poszanowaniu drugiej osoby, jej wartości, a także na empatycznym rozumieniu Drugiego – zarówno złożoności, jak i wyjątkowości jego przeżyć.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu.

Swoje umiejętności rozwijam biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Doświadczenia z zakresu pomocy i wsparcia osób doświadczających straty zdobywałam podczas szkolenia Fundacji „By dalej iść”.

Komu pomagam

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom, które:

 • przeżywają stresujące sytuacje życiowe,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji straty,
 • mają obniżony nastrój,
 • cierpią z powodu zaburzeń lękowych,
 • mają trudności wynikające z niskiego poczucia własnej wartości,
 • potrzebują wsparcia w zmianie nawyków żywieniowych (np. jedzą pod wpływem emocji),
 • pragną lepiej poznać siebie.
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:691 059 123Napisz do mnie: bpniewska@gmail.com

Barbara Pniewska

Psycholożka, pracuje indywidualnie oraz z grupami

Kim jestem

Jestem psycholożką z 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracuję z osobami w każdym wieku, wspieram różnorodność. Przestrzegam zasad kodeksu etyczno – zawodowego psychologa.

Jestem wyróżnioną absolwentką psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu. Ukończyłam Studium Umiejętności Pracy z Grupą oraz studia podyplomowe na kierunku: Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w nurcie psychologii pozytywnej. Posiadam pełne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi w obszarze edukacji. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców” cz. I, II, III. Więcej informacji o mnie.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „KLUB”, a także współpracując z kilkoma organizacjami NGO przy realizacji projektów, głównie szkoleniowych, ale nie tylko. Ponadto mam doświadczenie w pracy na każdym etapie edukacji systemowej. Od kilku lat jestem związana z XII LO i przedszkolem im. Plastusia.

 

Komu pomagam

Moje główne obszary działania to poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, praca z grupami. Najczęściej zgłaszają się do mnie osoby dorosłe oraz młodzież 15+, a także rodzice dzieci w każdym wieku, którzy potrzebują konsultacji, wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami, aktualną sytuacją życiową.

Mogę pomóc, gdy:

 • potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi problemami
 • doświadczasz nadmiernego stresu
 • odczuwasz zagubienie
 • przeżywasz kryzys związany z wiekiem lub pełnioną rolą
 • cierpisz z powodu presji środowiska (rodzinnego, szkolnego, zawodowego)
 • chcesz zwiększyć swoją odporność psychiczną lub rozwinąć umiejętności społeczne
 • szukasz sposobów na nawiązanie bliższych, cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami
 • potrzebujesz motywacji do wprowadzenia zmian
 • chcesz lepiej rozumieć siebie i innych
 • czujesz, że jest coś o czym warto porozmawiać z psychologiem.
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:502 919 572Napisz do mnie: sobjoan@poczta.onet.pl

Joanna Kęcińska

Psychoterapeuta, trener, psychoprofilaktyk i superwizor

Kim jestem

Jestem psychoterapeutą, trenerem, psychoprofilaktykiem i superwizorem.

Ukończyłam szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, seksuologii, psychoterapii uzależnień, profilaktyki uzależnień behawioralnych, Terapii Schematu, ACT. Ponadto bliskie jest mi podejście Somatic Experiencing i Soma – Embodiment, w którym to obecnie kończę szkolenie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Doświadczenie

Posiadam 25 – letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w Centrum Wsparcia i Rozwoju w Poznaniu, Zespole Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Punkcie Interwencji Kryzysowej. Staż odbywałam w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie. Obecnie jestem kierownikiem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i prowadzę własną działalność – Centrum Edukacji i Terapii.

Realizuję szkolenia, projekty i warsztaty dla nastolatków, rodziców i profesjonalistów.

Komu pomagam

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i nastolatków.

Oferuję pomoc osobom, które:

 • doświadczyły traumy szokowej, rozwojowej, zaburzeń więzi,
 • przeżywają kryzysy, trudności adaptacyjne,
 • mają obniżony nastrój,
 • cierpią z powodu zaburzeń lękowych, napadów paniki,
 • doświadczają objawów psychosomatycznych / chroniczny ból, zmęczenie czy problemy ze snem,
 • cierpią z powodu uzależnień.

Somatic Experiencing® (SE) jest psychofizjologiczną metodą leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu autorstwa dra Petera A. Levine’a, SE rozumie traumę jako naturalną część życia, nie błąd, chorobę ani odchylenie. Podejście SE związane jest z uwalnianiem traumatycznego wstrząsu, co stanowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i urazów psychicznych z wczesnego dzieciństwa. Metoda ta preferuje pracę w „tu i teraz” i skupia się na wrażeniach, pamięci ciała i zasobach pojawiających się w czasie teraźniejszym. W SE treść traumatycznej historii służy do śledzenia aktywacji w ciele, nie zaś do zagłębiania się we wspomnienia. Praktyk Somatic Experiencing pracuje w obrębie elastyczności klienta zamiast przedzierania się przez opór, promowania emocjonalnego „katharsis” czy bolesnego fizycznego dyskomfortu.

„Trauma ma źródło w reakcji układu nerwowego i nie wynika z tego, co się wydarzyło. Trauma jest w układzie nerwowym, nie w wydarzeniu”.  

„Trauma jest wewnętrznym kaftanem bezpieczeństwa, który tworzy się w chwili, kiedy moment przerażenia zostaje zamrożony w czasie. Dławi on rozwój poczucia istnienia i tłamsi próby pójścia naprzód w życiu. Odłącza nas od nas samych, od innych, od natury i od ducha. Kiedy przytłacza nas zagrożenie, jesteśmy jak zamrożeni w lęku, tak jakby cała nasza instynktowna energia przetrwania została pobudzona, ale jakbyśmy nie mieli dokąd pójść”. (Peter A. Levine).

Więcej na temat leczenia traumy i SE można przeczytać na www.interp.pl oraz w następujących książkach Petera  Levine’a „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy”, „Uleczyć traumę”, „Głos wnętrza”, „Uwolnić się od bólu”, „Trauma i pamięć”, a także „Strach Ucieleśniony” autorstwa Bessela van der Kolka.

Soma – Embodiment jest metodą autorstwa Sonii Gomes oferującą umiejętności diagnostyczne, narzędzia dotykowe, ruchowe i haptyczne przebudzenie mające na celu transformację traumy rozwojowej i szokowej.

Podstawowa koncepcja metody zakłada, że w każdym rodzaju traumy dochodzi do zerwania koordynacji czuciowo – ruchowej, co powoduje, że klient cofa się do wcześniejszych etapów rozwoju emocjonalnego. Dlatego zanim nastąpi renegocjacja traumy emocjonalnej i będzie ona możliwa, organizm musi odnaleźć fizyczną stabilność.

Praktycy tej metody pomagają swoim klientom zrozumieć, jak mogą w nowy sposób poruszać się po traumatycznych obszarach, odwołując się, do społecznego systemu nerwowego, reedukacji ruchu w celu przywrócenia fizycznej stabilności, percepcji i priopriocepcji.

Superwizje

Jestem superwizorką Instytutu Psychologii Zdrowia. Oferuję superwizje w zakresie pracy z osobami dorosłymi i małoletnimi po doświadczeniu przemocy /dla terapeutów oraz przedstawicieli instytucji i służb/, a także wspieram zespoły w radzeniu sobie z trudnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi.

Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:696 495 237Napisz do mnie: hyzykmarzena@gmail.com

Marzena Hyżyk

Psycholożka praktykująca w nurcie integralnym

Kim jestem:

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu). Aktualnie uczestniczę w 4.5 letnim kursie Psychoterapii Integralnej. Równocześnie uczestniczę w podyplomowych studiach Seksuologia Kliniczna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ukończyłam wiele szkoleń psychologicznych w różnych obszarach. Mój entuzjazm w służeniu pomocą innym sprawia, że cały czas doskonalę swoje kompetencje zawodowe. Cieszę się z coraz większej świadomości ludzi, że do psychologa przychodzi się po wsparcie w trudnych momentach życia czy sytuacjach, a nie dlatego, że jest się chorym.

Doświadczenie:

Od wielu lat współpracuje z ludźmi w różnych obszarach m.in.: rozwój osobisty, biznes, psychologia. Jako wolontariuszka pracowałam na rzecz osób zmagających się z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego.

Komu pomagam:

Indywidualnie – osobom dorosłym.

Mogę pomóc między innymi gdy:

 • prowadzisz firmę i czasami masz dosyć wszystkiego, przydałoby Ci się zaufane wsparcie;
 • przeszkadza Ci to, że w różnych sytuacjach lęk nie pozwala na zwyczajne i zdrowe funkcjonowanie;
 • odnosisz wrażenie lub czujesz, że stres Cię niszczy lub „coś Cię męczy” wewnętrznie;
 • potrzebujesz wsparcia lub motywacji do działania;
 • wydaje Ci się lub czujesz, że „mogłoby być lepiej”, lecz nie wiesz jak „zabrać się” za zmiany;
 • przeżywasz różnego rodzaju kryzysy;
 • potrzebujesz więcej siły do działania;
 • chcesz lepiej radzić sobie w otaczającym Cię środowisku, lecz nie wiesz „od czego zacząć zmiany”;
 • chcesz mieć lepsze relacje z innymi ludźmi;
 • nagle wydarzyło się coś, co jest dla Ciebie trudne;
 • pragniesz być sobą a odnosisz wrażenie lub czujesz, że tak nie jest;
 • chcesz żyć według swoich wartości a nie spełniać oczekiwania innych;
 • brakuje Ci w życiu celu.
Zadzwoń, aby umówić
się na spotkanie:-Napisz do mnie: -

Grażyna Gołuchowska

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

Aktualnie przebywa na dłuższym urlopie.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij